ติดตามเลขพัสดุ Tracking


เลขที่ Order No.
ราคารวม/บาท
Tracking
สถานะ
วันที่สั่งซื้อ
0000000029
750
SPPA000156292LU
ส่งของแล้ว
2023-05-22 10:19:13
0000000028
1,066
SPPA000153193UQ
ส่งของแล้ว
2023-05-03 10:37:06
0000000027
1,130
SPPA000153108UZ
ส่งของแล้ว
2023-05-02 14:26:03
0000000026
2,090
SPPA000150724HZ
ส่งของแล้ว
2023-04-18 12:24:39
0000000024
608
SPPA000150060AV
ส่งของแล้ว
2023-04-11 09:18:48
0000000023
481
SPPA000149144XR
ส่งของแล้ว
2023-04-07 09:48:17
0000000022
2,750
SPPA000146293YG
ส่งของแล้ว
2023-03-23 11:00:12